Hadalika הוא מיזם שאחת ממטרותיו היא להגשים לך משאלות ולזכות אותך בפרס מרגש.

אז ממש כמו במזרקת המשאלות ברומא, ספר/י לנו כאן מה החלום שלך ונלך איתך ועבורך את כל הדרך במטרה להגשמתו.