עבורך זה פרס מרגש.
עבור העמותה זה אוויר לנשימה.

   כן כן. חלומות מתגשמים!